top of page

Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Als u gaat scheiden zit u in een lastig parket:

 1. Omdat u voor uw scheiding veel met uw toekomstige ex moet gaan bespreken, afstemmen en beslissen.

 2. Waarbij uw wensen zelden volledig overeenkomen.

 3. Aan het einde van een relatie is het sowieso vaak lastig met elkaar samenwerken.

 4. Het is vervolgens meer dan logisch dat u in deze fase en tijdens deze besprekingen gauw ruzie heeft.

 5. Terwijl ruzie maken juist zo schadelijk voor eventueel betrokken kinderen kan zijn.

 6. Een kind is van u allen het meest kwetsbaar en te jong om hierin een eigen stem te hebben.

 

Het effect van scheiden op kinderen

Wist u dat:

 • De ergste gevolgen van een scheiding op kinderen niet ontstaan door de scheiding, maar door ruziënde ouders?

 • De thuissituatie voor 70.000 kinderen per jaar verandert, omdat hun ouders niet meer samen willen leven?
 • Het risico dat kinderen van gescheiden ouders later zelf scheiden, twee keer zo groot is als bij andere kinderen?
 • Kinderen van gescheiden ouders over het algemeen minder gelukkig zijn, dan kinderen van ouders die samen zijn?
 • Kinderen van gescheiden ouders nog steeds last kunnen hebben van de scheiding als ze volwassen zijn? 

 

Vechtscheidingen

Bij 20 procent van de scheidingen met kinderen, lukt het niet om zonder een scheidingsmediator een ouderschapsplan op te stellen en bevindt men zich in een vechtscheiding. Zo’n 16.000 kinderen hebben last van een echtscheiding. Scheidingskinderen hebben twee keer zoveel problemen als kinderen uit intacte gezinnen. Het gaat om agressief gedrag, vandalisme, drugsverslaving, alcoholverslaving, gevoelens van depressie, angst, een laag zelfbeeld, moeite met vriendschappen, een zwakkere band met de ouders en leerproblemen. De belangrijkste risicofactor is hierbij chronische ruzie tussen de ouders. De gevolgen voor de kinderen kunnen afhangen van hun leeftijd, maar vooral van hoe de gescheiden ouders hun ouderschap vormgeven. Door een gedeeld ouderschap met goede afspraken en weinig conflicten kunnen de gevolgen voor kinderen worden beperkt. 

 

Ouders in plaats van partners

De sleutel voor samen uit elkaar gaan, ligt hem in de mate waarin u samenwerkt. En juist deze samenwerking is op het einde van een relatie niet altijd aanwezig. Het is de kunst om niet tegenover elkaar te staan als ex-partners, maar om naast elkaar te gaan staan als ouders van uw kind of kinderen. Alleen dan kunt u plannen voor de toekomst maken die voor het hele gezin werken en die gebaseerd zijn op de belangen van uw kinderen. Dat is enorm lastig, zeker als er veel tussen u is gebeurd.

 

Kinderen en scheidingsmediation

Cathelijne Nijenhuis helpt u bij de mediationgesprekken om steeds de juiste pet op te zetten; die van de ouders in plaats van de strijdende partners. Daarnaast blijft zij tijdens de gesprekken de advocaat van de duivel spelen, en steeds nagaan of de gemaakte afspraken ook op de behoefte van het kind zijn gebaseerd.

Als ouders het willen, kunnen ze tijdens het mediationtraject hun kind op passende wijze bij de scheidingssituatie betrekken en hierin een stem geven. Hiervoor werkt Cathelijne Nijenhuis met een kind- en jeugdpsychologe die gespecialiseerd is in het voeren van een kind- en oudergesprek.

 

Kindgesprek en oudergesprek

Bij een kindgesprek praat de psychologe met uw kind over zijn of haar gedachten, emoties en wensen. Deze gesprekken vinden het liefst ontspannen in de vertrouwde omgeving van uw kind plaats, waarbij de vorm afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van uw kind is. Ze kan hierbij gebruik maken van boeken, tekeningen en gezinsopstellingen. Deze gesprekken duren doorgaans 1 uur per kind.

Daarna vindt er met de ouders een gesprek plaats waarbij er op de behoeften van uw kind wordt gereflecteerd. Indien gewenst krijgt u handvatten en tips gericht op speciale hulpvragen. Dit gesprek duurt doorgaans 45 minuten per kind.

Normaal gesproken is de uurprijs van de psychologe €95 per uur. Indien u onder een bepaalde inkomensgrens zit, kunnen we in overleg een andere prijs overeenkomen.

 

Kinderverhoor

Als er kinderen van 12 tot 18 jaar bij de scheiding betrokken zijn, dan ontvangen zij van de griffier een brief waarin zij worden opgeroepen om door de rechter gehoord te worden. De rechter vraagt hen naar hun mening over de scheiding en de gevolgen ervan. Kinderen kunnen ook aangeven niet gehoord te willen worden en schriftelijk hun mening geven. 

Kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen niet automatisch een uitnodiging. Als ze willen kunnen ze bij de rechter aangeven dat ze graag door hem gehoord willen worden, of ze kunnen hem een brief schrijven.

Cathelijne Nijenhuis kan u hierover voorlichten en tips geven. In dit filmpje wordt het kinderverhoor aan de hand van de verhalen van drie jongeren uitgelegd.

 

Vertel het samen

Hoe moeilijk dit ook is, het is sterk aan te raden dat u samen aan de kinderen vertelt dat u gaat scheiden. Het is voor uw kind een veilig en belangrijk signaal dat u, ondanks dat u uit elkaar gaat, toch nog gezamenlijk beslissingen kunnen nemen. Dit vereist veel moed en een grondige aanpak. Het is belangrijk dat dit goed en duidelijk gebeurt en dat u schuldgevoelens en loyaliteitsconflicten vermijdt. Cathelijne Nijenhuis kan u hiervoor richtlijnen en tips geven. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van uw kind is het o.a. mogelijk om hierbij een boek te gebruiken. Hieronder vindt u een boekenlijst voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en boeken voor ouders, grootouders en stiefgezinnen. U kunt ze via onderstaande links eventueel direct bestellen.

 

 

Kinderboektitels per ontwikkelingsfase en doelgroep

PEUTERS EN KLEUTERS

6 TOT 8 JAAR

9 TOT 12 JAAR

13 TOT 18 JAAR

OUDERS

GROOTOUDERS

STIEFGEZINNEN

Open brief aan alle gescheiden ouders

 

In de praktijk blijkt maar al te vaak dat er tijdens en zeker ook na de scheiding te weinig aandacht bestaat voor de gedachten en gevoelens van kinderen. Om hier verandering in te brengen heeft Villa Pinedo samen met jongeren een open brief opgesteld. Deze open brief moet volwassenen bewust maken over wat er in het hoofd en hart omgaat van kinderen tijdens een scheidingsproces.

Cathelijne Nijenhuis werkt voor stellen in heel Nederland,

veelal in omgeving Amsterdam, Haarlemmermeer, Almere, Lelystad, Huizen en Utrecht

Scheiden mediator Amsterdam Haarlemmermeer Almere Lelystad Huizen Utrecht kosten ouderschapsplan scheidingsmediator scheiding mediation
bottom of page