top of page
website gebruikt topkeuze_bewerkt.jpg

Groepsmediation bij groepsconflicten

Cathelijne Nijenhuis en Annemarieke Schulte werken sinds 2008 met groepen die hun onderlinge verhoudingen willen verbeteren en hun conflict willen oplossen. Dit zijn vaak collega's, familieleden of buren. Een groepsmediation is een mediation waarbij meer dan 2 partijen betrokken zijn. De complexiteit van een groepsmediation maakt het noodzakelijk om deze met meer dan een mediator te doen, ofwel een co-mediation (Brenninkmeijer et al., 2013; Schonewille, 2012; Apol et al., 2009). Co-mediation vergroot het waarnemingsvermogen van de mediator en het arsenaal aan interventiemogelijkheden (Kanitz, 1985).

 

 

Wat doen wij?

 

Zakelijke groepsmediation

In de praktijk komen we veel situaties tegen waarbij een team is verstoord, een bestuur niet optimaal samenwerkt en fusies waarbij verschillen in cultuur- en werkwijze een rol spelen.

Familie en aanverwanten

Wij doen familiemediations waarbij onderlinge verhoudingen verstoord zijn geraakt door bijvoorbeeld het samenwerken in een familiebedrijf en de manier waarop men omgaat met aangetrouwde familie of een situatie die ontstaat door het wegvallen van een familielid.

Wonen en omgeving

Bij deze kwesties zien we dat manieren van leven vaak verschillen en men lastig met elkaar in een gesprek komt waarin men de ontstane situatie met elkaar bespreekt en oplost. Het conflict kan spelen tussen verschillende buren of tussen een onderneming, kerk/moskee/tempel en hun buren.

 

 

Resultaten

 

Wij maken aan het begin van de mediation met alle deelnemers afspraken over vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het resultaat van groepsmediation is een verbeterde verhouding tussen deelnemers en deelnemers maken tijdens de mediation, concrete afspraken met elkaar. Deze afspraken worden desgewenst door ons schriftelijk vastgelegd, dit eventueel in een juridische vaststellingsovereenkomst.

 

 

Hoe werken wij?

 

Wij werken:

1. op maat

2. oplossingsgericht

3. volgens systemische principes

 

1. Op maat

Wij beginnen veelal eerst met gesprekken met iedere deelnemer apart (intakes). Door de intakes krijgen we inzicht in de kwestie: het aantal deelnemers met bijpassende rollen, patronen en escalatiegraad. Vanuit deze kennis stemmen we de aanpak van benodigde (groeps)gesprekken met de deelnemers af.

 

2. Oplossingsgericht

Wij werken oplossingsgericht in plaats van probleemgericht. Centraal staat: de gewenste toekomst van deelnemers en alles dat voor hen werkt om dit doel te bereiken.

Een focus op oplossingen voor de toekomst, geeft een duurzamer en positiever resultaat, dan te focussen op hoe een probleem in het verleden is ontstaan (De Bono, 1985).

 

3. Systemische principes

Wij werken volgens een systemische benadering, waarbij onze focus ligt op de relaties tussen personen. Wij zien groepen als een systeem waarbij personen een bepaalde positie innemen en specifieke rollen aannemen. Deze staan in verbinding en beïnvloeden elkaar continue. Hierbij hanteren we de drie principes: sociale ordening, patronen en streven naar balans.

 

 

Wie zijn wij?

 

Annemarieke Schulte is mediator, jurist en coach en sterk in structuur, techniek en effectiviteit. Drs. Cathelijne Nijenhuis is mediator en trainer en heeft een achtergrond in sociale wetenschappen. Zij kan partijen effectief bewegen naar herstel van vertrouwen en samenwerken. Zij hebben een ruime ervaring met (groeps)mediation, coaching en training van deelnemers met diverse achtergronden en cliënten waarbij gedragsproblematiek een rol speelt.

 

Contact en tarief

 

Voelt u zich welkom contact op te nemen voor meer informatie, bel dan Cathelijne Nijenhuis 06-16612253 of Annemarieke Schulte 06-14315810. Wij leveren u een op maat gemaakte offerte en hanteren een uurtarief.

     

 

Literatuur

Brenninkmeijer, A.F.M., ‘mediation’. In: A.F.M. Brenninkmeijer, H.J. Bonenkamp, K. van Oyen en H.C.M. Prein (red.), Handboek Mediation. Den Haag: Sdu uitgevers, 2013, p. 141-171.

 

Schonewille, M. met bijdragen van L. Demeyere, A. Kil, J. de Waart en P. Wackie Eysten, Toolkit Mediation. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, 2012.

 

Apol, G.R.A., P.C. Houweling-De Bruin, L.J. Reijerkerk, e.a., Praktijkgids Mediation, Alphen aan de Rijn: Wolters Kluwer, 2009.

 

Kanitz, M. A. (1985). Co-mediation: Pros and cons, National Criminal Justice, 100692.

 

Bono, E. de (1985). Conflicts, a better way to resolve them. London: Penguin.

 

 

Netwerkexperts

Notaris: Mevrouw Y. Eerens

Advocaat: Mr. J. van Lint

Financieel planner: De heer H. J. Steenhuis

Registeraccountant: De heer T. H. Koot

Kinderpsychologe: Mevrouw K. Vota

Budgetcoach: Mevrouw J. Meersma

bottom of page