top of page

Wat kost uw scheiding?

Subsidie voor kosten mediator en advocaat

Als u niet boven een bepaalde inkomensgrens zit, kunnen de kosten van het mediationtraject door de overheid worden vergoed. In dat geval betaalt u een totaalbedrag van €53 of €105 voor het hele traject. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u bekijken of u daarvoor in aanmerking komt. De aanvraag wordt door Cathelijne Nijenhuis ingediend.

 

Kosten van mediationtraject

Doorgaans vinden er 3 tot 6 mediationgesprekken plaats. Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur. Buiten de gesprekken zal Cathelijne Nijenhuis ook uw ouderschapsplan en scheidingsconvenant opstellen en berekeningen van uw draagkracht en alimentatie maken. Indien u boven een bepaalde inkomensgrens zit, betaalt u een uurprijs van €160. Hoeveel gesprekken u nodig heeft om te komen tot een ouderschapsplan en scheidingsconvenant dat bij de rechtbank kan worden ingediend, is afhankelijk van uw commitment. Het mediationtraject kan aanzienlijk versneld worden als u thuis voorbereidend werk wilt en kunt doen. Dit kan aan de hand van vragenlijsten en reflectie-opdrachten die Cathelijne Nijenhuis u mee kan geven.

 

Kosten van kindgesprek en oudergesprek

Als ouders het willen, kunnen ze tijdens het mediationtraject hun kind op passende wijze bij de scheidingssituatie betrekken en hen een stem geven. Hiervoor werkt Cathelijne Nijenhuis met een kind- en jeugdpsychologe die gespecialiseerd is in het voeren van een kind- en oudergesprek. Bij een kindgesprek worden de gedachten, emoties en wensen van het kind besproken. Waarna een reflectiegesprek met de ouders plaatsvindt. Het kindgesprek duurt 45 minuten per kind en een oudergesprek 1 uur. Normaal gesproken kosten deze €95 per uur, indien u onder de inkomensgrens van de Raad voor Rechtsbijstand zit, kan zij u een gereduceerde uurprijs rekenen.

 

Advocaat en rechtbank

Een verzoek tot echtscheiding met een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant, kan uiteindelijk altijd alleen door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

  1. De advocaat verwerkt het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, dat u onder begeleding van de mediator hebt opgesteld, in een verzoek tot scheiden, die hij bij de rechtbank indient.

  2. De advocaat houdt u beiden op de hoogte van de officiële erkenning van uw scheiding, door de rechter.

  3. Nadat de rechter uw scheiding heeft uitgesproken, tekent u bij de advocaat een akte van berusting. Dit is een verklaring waarmee u met uw scheiding instemt.

  4. De advocaat schrijft deze scheidingsbeschikking in bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin u getrouwd bent. Uw scheiding is dan pas definitief. De advocaat zal u beiden hierover inlichten.

 

Kosten van advocaat en rechtbank

De kosten van de advocaat (incl. rechtbankkosten) zijn €708. Indien een van u beiden subsidie voor het mediationtraject krijgt, betaalt deze persoon voor de advocaat (incl. rechtbankkosten) eenmalig een totaalbedrag van €39. De partner die niet voor subsidie in aanmerking komt, betaalt dan de helft van het totaalbedrag van de advocaat en rechtbankkosten (€708), dus €354. Cathelijne Nijenhuis werkt met een vaste advocaat en kan u daardoor scherpe advocaatskosten aanbieden. U kunt natuurlijk ook met een eigen advocaat werken.

 

Kosten partneralimentatie aftrekbaar

Mocht een van de toekomstige ex-partners partneralimentatie gaan ontvangen, dan zijn de kosten die deze persoon heeft betaald om partneralimentatie te krijgen aftrekbaar van inkomstenbelasting. Aangezien Cathelijne Nijenhuis draagkrachtberekeningen en berekeningen van kinderalimentatie en partneralimentatie doet, kunt u haar de kosten van de berekening duidelijk op de factuur laten specificeren.

 

 

 

Handige sites

Cathelijne Nijenhuis werkt voor stellen in heel Nederland,

veelal in omgeving Amsterdam, Haarlemmermeer, Almere, Lelystad, Huizen en Utrecht

Scheiden mediator Amsterdam Haarlemmermeer Almere Lelystad Huizen Utrecht kosten ouderschapsplan scheidingsmediator scheiding mediation
bottom of page