top of page

Scheiden met scheidingsmediation

Gehuwd, geregistreerd partners of samenwonend

Volgens de voorwaarden van uw verbintenis, worden uw bezittingen, vermogen en schulden verdeeld. Als u getrouwd of geregistreerd partners bent,  bent u verplicht uw verbintenis officieel via de rechtbank te beëindigen en bij de burgerlijke stand in te laten schrijven. Als u kinderen heeft, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Als u uit elkaar gaat dient u met uw toekomstige ex-partner veel onderwerpen te bespreken en af te stemmen. Het voordeel van het inzetten van een mediator is, dat deze de communicatie op gang blijft houden én op de hoogte is van alle aspecten rondom scheiden en uit elkaar gaan. Hiermee kunt u veel tijd en geld besparen.

 

Scheidingsconvenant

Bent u getrouwd of geregistreerde partners, dan bent u volgens de Nederlandse wet verplicht om een verzoek tot scheiden bij de rechtbank in te dienen. Hiervoor moet u een scheidingsconvenant opstellen. Cathelijne Nijenhuis kan u helpen bij het opstellen van dit convenant en begeleiden in het bespreken van en afspraken maken over de volgende onderwerpen die hierin aan bod dienen te komen:

 • Bijdrage aan de kosten levensonderhoud kinderen

 • Partneralimentatie

 • De woning en daarmee verband houdende rechten en lasten

 • Verdeling van overige vermogensbestanddelen

 • Verdeling schulden

 • Belastingaanslag en verdeling tegoeden

 • Pensioenrechten

 • Kwijting van vorderingen en vrijwaring voor aanspraken

 • Overlijdensrisicoverzekering

 • Kosten

 • Geschillen

 • Afstand en ontbinding

 • Aansprakelijkheid

 

Ouderschapsplan

Als u samen minderjarige biologische of erkende kinderen heeft, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit ouderschapsplan kunt u onder begeleiding van Cathelijne Nijenhuis opstellen. In dit ouderschapsplan moet u o.a. over de volgende onderwerpen afstemmen en beslissen:

 • Gezag en hoofdverblijf

 • Opvoeding: normen en waarden

 • Contact en zorg

 • Verblijfschema/omgangsregeling

 • Communicatie en overdracht

 • Hobby’s van de kinderen 

 • Vakantie en feestdagen

 • Verjaardagen

 • Nieuwe partners

 • Financiën

 • Bijdrage in kosten kinderen

 • Verzekeringen

 • Betrokkenheid van kinderen bij tot stand komen van het ouderschapsplan

 

Scheidingsconvenant, ouderschapsplan, omgangsregeling en calculaties

Cathelijne Nijenhuis heeft de juridische en financiële kennis die aan ouderschapsplannen, scheidingsconvenanten en omgangsregelingen ten grondslag liggen. Bovendien kan zij op basis van uw financiële gegevens een draagkrachtberekening en alimentatieberekeningen maken, waardoor u inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden.

Daarnaast blijft ze het gesprek tussen u en uw toekomstige ex-partner op constructieve wijze gaande houden, waardoor u over alle bovenstaande onderwerpen kunt afstemmen en deze kunt omzetten in duurzame afspraken die voor het hele gezin werken.

 

Vragen en onderwerpen tijdens mediationgesprek

Tijdens mediationgesprekken bepaalt u wat u onder begeleiding wilt bespreken en organiseren. Onderwerpen en vragen die tijdens scheidingsmediation vaak aan bod komen zijn:

 • Wat doen we met onze woning en de hypotheek?

 • Welke omgangsregeling werkt voor het hele gezin het beste?

 • Hoe organiseren we de kinderalimentatie?

 • Hoe verdelen we bezittingen, vermogen en schulden?

 • Is partneralimentatie mogelijk?

 • Wat moet ik doen met mijn pensioen en verzekeringen?

 • Hoe worden wij ex-partners en blijven wij toch ouders?

 • Hoe willen wij met de kinderen omgaan?

 • Hoe willen wij als ex-partners met elkaar omgaan?

 • Wat is voor mij het allerbelangrijkste?

 • Hoe kunnen we duurzame afspraken maken waarmee iedereen tevreden is?

 

Advocaat en rechtbank

Een verzoek tot echtscheiding met een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan kan uiteindelijk altijd alleen door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Cathelijne Nijenhuis werkt met een vaste advocaat met een scherpe prijs. Als u wilt, kunt u natuurlijk ook van een andere advocaat gebruik maken.

 1. De advocaat verwerkt het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan, dat onder begeleiding van de mediator is opgesteld, in een verzoek tot scheiden, die hij bij de rechtbank indient.

 2. De advocaat houdt u beiden op de hoogte van de officiële erkenning van uw scheiding door de rechter.

 3. Nadat de rechter uw scheiding heeft uitgesproken, tekent u bij de advocaat een akte van berusting. Dit is een verklaring waarmee u met uw scheiding instemt.

 4. De advocaat schrijft deze scheidingsbeschikking in bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin u getrouwd bent. Uw scheiding is dan pas definitief. De advocaat zal u beiden hierover inlichten.

 

Samenwonend met of zonder kinderen en samenlevingscontract

Als u samenwoont, uit elkaar gaat en kinderen heeft, dan is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. De moeder krijgt dan automatisch het gezag over de kinderen. Ouderlijk gezag geeft u rechten en plichten omtrent de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Als de vader ook ouderlijk gezag wil hebben, moet hij de kinderen eerst bij de gemeente hebben erkend. Vervolgens kunt u samen het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank aanvragen. Ook in dit geval kunt u Cathelijne Nijenhuis inschakelen en tijd en geld besparen door onder haar begeleiding gesprekken met uw toekomstige ex te voeren. De centrale vragen zullen zijn: Wie zorg er wanneer voor eventueel betrokken kinderen? Waar gaan we wonen? Hoe verdelen we bezittingen, schulden en pensioenen?

Als u samenwoont, uit elkaar gaat en geen samenlevingscontract heeft opgesteld, dan heeft u alleen verplichtingen als u samen kinderen heeft. Als u wel een samenlevingscontract heeft, dan gelden de afspraken die u daarin heeft gemaakt. Uw samenlevingscontract kan door een notaris worden ontbonden. 

 

Hoelang duurt een scheiding?

Afhankelijk van het tempo waarin u en uw toekomstige ex het met elkaar eens kunnen zijn, is het de ervaring dat een scheiding gemiddeld 3 tot 4 maanden kan duren.
 

Cathelijne Nijenhuis werkt voor stellen in heel Nederland,

veelal in omgeving Amsterdam, Haarlemmermeer, Almere, Lelystad, Huizen en Utrecht

Scheiden mediator Amsterdam Haarlemmermeer Almere Lelystad Huizen Utrecht kosten ouderschapsplan scheidingsmediator scheiding mediation
bottom of page